צרו קשר!

077-3317745
  
 

חדשות המשרד

חדשות

בית הדין הרבני קיבל את בקשתו של עו"ד ליפשיץ ונתן צו להעברת בעלות בנכס מהבעל לילדיו על פי הסכם גרושין שניתן לפני 16 שנה.

סקר

אני חושב שמערכת המשפט עושה צדק...
 
עופר ליפשיץ עו
המלצות לרוכשי דירה ומוכרים

הליך רכישת דירה הינו מורכב ומכיל בתוכו סיכונים לא פשוטים. נכון הדבר, שבדרך כלל מבצע העסקה פונה לאנשי מקצוע בכדי שיסייעו לו, אולם אנו סבורים שרצוי כי כל רוכש דירה ומוכר דירה ידעו מספר דברים בסיסיים בתחום בכדי שיכולו להימנע מטעויות אשר תיקונן מסובך ויקר.במאמר זה, ננסה לסקור בתמצית את עיקרי הדברים שרצוי לדעת לקראת עסקה במקרקעין.

המתווך: בחרת להתקשר עם מתווך? דאג כי הסכם התיווך שלך עימו לא יהיה מקפח וקרא את כולו, לרבות האותיות הקטנות. שים לב כי אינך מחוייב לבלעדיות לאותו מתווך מבלי שהנך חפץ בה. שאל את המתווך אילו פעולות תיווך בכוונתו לבצע ודאג שתהיינה מתועדות בהסכם התיווך. הקפד לדרוש כי את התשלום למתווך, תשלם אך ורק לאחר שתקבל סכומי כסף מהקונה או לאחר ביצוע תשלום או שניים כאשר אתה הקונה. זאת, על מנת לוודא שהעסקה אכן מתבצעת בפועל בטרם הנך משלם עבור התיווך. חשוב לא פחות - התמקח עם המתווך על אחוזי שכר הטרחה שלו, וזכור כי גם בעניין זה המחיר אף פעם אינו קשיח.

זיכרון דברים: אל תחתום על זיכרון דברים! זיכרון דברים בנסיבות מסויימות הינו חוזה מקרקעין שלם ומוגמר לכל דבר ועניין, ואתה עלול למצוא את עצמך קשור בעסקה שטרם נבדקה לעומק, אם בכלל. אם הנך מתעקש לייצר מסמך מקדים על מנת להבטיח את קניית הנכס או מכירתו, דאג להתייעץ עם עו"ד מקרקעין קודם לכן.

ערך הנכס ומצבו הפיזי: בצע בדיקה שאינה שטחית של מצבו הפיזי של הנכס. גש עם בעל מקצוע, מהנדס בניין לצורך העניין, על מנת לבחון את מצבו של הנכס - הוא יוכל לתת לך תמונה הרבה יותר טובה מעינו של כל קונה רגיל. אם מדובר בנכס שערך השוק שלו אינו סטנדארטי לבדיקה ו/או נכס יקר במיוחד, בדוק עם שמאי מקרקעין מה ערכו של הנכס בטרם כניסה למו"מ עם המוכר ובמידת הצורך אף בקש ממנו לערוך חוות דעת.

הזכויות בנכס: בצע בדיקות מקיפות של המצב המשפטי של הנכס, בדוק היטב מי בעל הזכויות והאם ישנן הערות על זכויות אלו, בחן את המצב התכנוני, בחן אם קיימים שעבודים ו/או עיקולים ו/או משכונות ו/או תביעות של צדדים שלישיים, אם קיימים צווי הריסה, אם יש חריגות בניה, ועוד.

מצב הנכס בעירייה: בדוק האם הנכס בנוי על פי היתר הבניה, האם ישנן חובות לעירייה. חשוב במיוחד כי תבדוק בטרם חתימה על הסכם, מהו היטל ההשבחה שיידרש לשלם בעת מכירת הנכס - מס זה יכול לשנות את פני העסקה לחלוטין.

בקניית מגרש/קרקע לבנייה: בדוק היטב מהן זכויות הבניה ועד כמה ניתן לנצלן, אלו תשלומים יידרש הקונה לשלם כאשר ירצה לבנות, מה המצב התכנוני מסביב למגרש, מי מבצע את עבודות הפיתוח והאם הן מתקדמות, האם ישנן הערות על המגרש מטעם רשות העתיקות או גופים אחרים, ועוד.

בקניית דירה בבית משותף: בדוק את מצב רישום הבית המשותף, לרבות התקנון וצו הרישום הקיימים, בדוק האם ישנן חריגות בניה, בדוק את המצב הקיים לעומת המצב הרישומי, בדוק האם ישנם סכסוכים משפטיים בבניין, בדוק האם הדיירים נוהגים על פי ההצמדות הקבועות בתקנון, ועוד.

קרקע של מינהל מקרקעי ישראל: בדוק היטב את זכויות בעל הנכס במינהל מקרקעי ישראל, האם ישנה בקשה להעברת זכויות תלויה ועומדת, מתי עומד להסתיים הסכם החכירה, האם ישנו חוב דמי חכירה, האם המינהל ידרוש דמי הסכמה ו/או דמי היוון, ועוד.

מוכר נכס: כמוכר נכס בו השקעת את מיטב כספך יש ראשית לשקול היטב את שיקולי המס אשר עשויים או עלולים לשנות את כדאיות העסקה מן הקצה על הקצה. כמו כו, יש לדאוג לצמצום הסיכון עד לאפס בכל הנוגע לתביעות עתידיות מטעם הקונה כנגדך. יש לדאוג למכור את הנכס כפי שהוא (AS IS) ולא להתחייב במצגים והתחייבויות מעבר למצב הקיים. יש להבטיח כי כספי המשכנתא של הקונה יועברו ישירות למוכר ולבדוק היטב על איזה כתב התחייבות לרישום משכנתא אתה עומד לחתום, יש לבחון אם מדובר בקונה שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם, ועוד.

קונה נכס: כקונה יש לבדוק היטב את אפשרויות המימון לקניית הנכס ואת האפשרות לקחת משכנתא. יש לברר היטב עם הבנק כמה שיותר האם יסכים להעניק הלוואה בתמורה לשיעבוד הנכס הנרכש. לא כדאי לגלות שאין לך אפשרות לממן את רכישת הנכס, בעוד הנך מחוייב בהסכם לרכישתו כאשר נסיגה ממנו תחייבך בתשלום פיצוי מוסכם גבוה למוכר.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.