"אגדות" בענייני נדל"ן

"אגדות" בענייני נדל"ן

תחום הנדל"ן קרוב לליבו של כל אחד מאיתנו. באופן טבעי בכל רגע נתון, כל קורא הינו שוכר או משכיר, מוכר או קונה של דירה ולכן, עם הזמן הפך הישראלי למומחה גדול בנדל"ן.  בשל כך, מפעם לפעם נזרקות לאוויר סיסמאות ואגדות ללא כל קשר למציאות. אגדות אלו מביאות אנשים לקבל החלטות שגויות, אשר גורמות לאנשים עוגמת נפש רבה והפסד ממוני רב. נסקור להלן מספר אגדות נדל"ן וננסה להעמיד דברים על דיוקם.

זיכרון דברים: לא מעט פעמים מעוניינים צדדים לעסקת נדל"ן לקבע מיידית  ובכתב את ההבנות אליהם הגיעו וזאת בכדי שאף צד  לא יחזור בו מההסכמות אלו. לשם כך מוצאים הצדדים עט ונייר וכותבים "זיכרון דברים" פשוט.  מעט אנשים יודעים שמבחינה משפטית זיכרון הדברים עומד בכל דרישות החוק המגדיר חוזה מחייב, ומרגע שנחתם זיכרון הדברים הרי שהצדדים מחויבים לנכתב בו ואין צד יכול לחזור בו מהאמור במסמך זה. לכן, כדאי לו לאדם להתאזר בסבלנות, ולבדוק את כל מרכיבי העסקה וזאת לפני שקיבל על עצמו כל התחייבות  בכתב לרבות בזיכרון דברים.

הסכם שכירות: משום מה התקבל הרושם כי הסכם שכירות הינו הסכם פשוט אשר ניתן למצוא בקלות באינטרנט ואילו הסכם מכר דירה, בשל מורכבותו, כדאי לעשות אצל עורך דין. ראוי לדעת כי דווקא הסכם השכירות הינו המורכב והבעייתי מבין השניים. אם נבחן  את מערכת היחסים הנובעת מהסכם מכירת דירה נראה כי מדובר בהחלפת כסף במוצר ותו לא, וזאת לעומת יחסים הנובעים מהסכם שכירות אשר הינם מתמשכים לאורך שנה שלמה וכוללים תמורה כספית, מועדי קיום חיובים שונים, תיקון ואחזקה, בטחונות ומימושם ועוד. דווקא יחסים אלו דורשים עריכת הסכם הצופה פני עתיד, חוזה שינסה לפתור מצבים ואירועים אשר משמעותם הכספית והרגשית לאנשים רבה. כדאי לכל שוכר או משכיר נכס, לערוך את הסכם השכירות בליווי עורך דין או לכל הפחות להיפגש פעם אחת עם עורך דין ולקבל יעוץ משפטי  בנוגע לעריכת הסכם שכירות וזאת בכדי שהלה יוכל לממש עצות אלו בעתיד לבוא.

רכישת דירה מקבלן: ישנה מחשבה שרכישת דירה מקבלן היא מהלך "מסוכן" ולא בטוח. אולם, דווקא בשל מערכת היחסים הלא מאוזנת בין קבלן בעל האמצעים לבין רוכש הדירה החלש, המחוקק שזיהה את הבעיה ביחסי הכוחות הללו , חוקק את "חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973" אשר כולו בא להסדיר את מערכת היחסים בין קבלן לרוכש וקובע כללי משחק נוקשים בהליך רכישת דירה מקבלן. חוק המכר קובע במפורש כי כל התניה על הקבוע בחוק יכולה להיות אך ורק לטובת הקונה ולא תתקבל סתירה בין החוק לבין כל הסכם אשר נוגד את חוק מכר והפסיקה הנובעת ממנו. בחוק זה באים לידי ביטוי סוגיות רבות ובניהן: ערבויות של הקבלן לבטחת כספי הרוכש, לוח זמנים מחייב ופיצוי הרוכש בשל עיכוב במסירה, תיקון לקויים ואחריות הקבלן לדירה ועוד.

"עסקה מהירה" במימון הרכישה באמצעות משכנתא: לעיתים מסכימים הצדדים על מחיר מסוים, מתוך הסכמה לסיים את התשלומים בתוך חודש חודשיים. חשוב לדעת שאם יש למוכר משכנתא, לוח הזמנים לסילוק ההלוואה (קרי – תשלום ומחיקה של המשכנתא מהטאבו) יכול לקחת חודש עד חודש וחצי, ותהליך לקיחת המשכנתא על ידי הקונה, יכול לקחת כחודש עד חודש וחצי (ולכן הפחות חודש לאחד סילוק המשכנתא של המוכר). לכן, חשוב לדעת, ש"עסקה מהירה" במקרה שיש לשני הצדדים משכנתא היא לפחות 3 חודשים מיום חתימה.

עופר ליפשיץ ושות' הינו משרד עורכי דין המתמחה בדיני משפחה, מקרקעין ונדל"ן. צוות המשרד, הינו בעל הידע והניסיון המקצועי הדרושים בכדי להוביל ולנצח במשא ומתן ובהליכים משפטיים.

עו"ד ליפשיץ הינו אחד מעורכי הדין הפעילים ביותר בתחומי התמחותו, כשהוא נמצא בכל רגע נתון בחזית העשייה המשפטית בתחום דיני המשפחה ומקרקעין. עובדה זו מאפשרת לעו"ד ליפשיץ להיות מעודכן בכל רגע נתון בהתפתחויות ובשינויים של הוראות החוק ושל פסיקת בתי המשפט השונים.

המידע המפורט במאמר זה נועד למתן מידע ראשוני בלבד ונכון למועד כתיבתו, ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להתייעץ עם עורך דין מומחה לפני נקיטת פעולות כלשהן.