הסכם ממון

"חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973"

על פי הוראות החוק והפסיקה הנהוגה, כל עוד הצדדים נשואים זה לזה, כל אחד מבני הזוג הינו בעל הזכויות ברכוש שלו, ומרגע שהצדדים נפרדים, הופך כל הרכוש שהצדדים מחזיקים בבעלותם לרכוש משותף שאותו מחלקים באופן שווה בין הצדדים, ובין יתר הנכסים שיש לחלק ניתן למנות את נכסי המקרקעין, זכויות פנסיה, קרנות השתלמות, מניות, חסכונות, פקדונות וכיוצ"ב, וכל אלו גם אם הרישום של נכס מסוים הוא רק על שמו של אחד הצדדים. מהלך זה נקרא "איזון משאבים" בין בני זוג.

הסכם הממון נועד להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני זוג, במצב של פרידה או גירושין באופן שונה מהוראות החוק ולהגן על מי מהצדדים בעת פרידה או גירושין. כאשר ישנו הסכם ממון בין בני זוג נחסך המאבק המשפטי ביחס לדרך חלוקת הרכוש של בני הזוג, באם יחליטו להיפרד או להתגרש, שכן הכול כבר סוכם מראש.

חשוב לציין, שהסכם זה חייב להיות מאושר על ידי בית המשפט, (ללא אישור בית משפט, לא יהיה כל תוקף להסכם הממון!), ובמידה ומדובר בבני זוג שאינם נשואים
(כגון "ידועים בציבור"), הרי ניתן לאשר את ההסכם בפני נוטריון בלבד.

לפני שרצים לעורך דין לעשות הסכם ממון, חשוב להבהיר כמה נקודות:

  • א. על פי הוראות החוק, הרכוש שיחולק בין הצדדים הוא רק הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים, ולכן, אם יש לאחד הצדדים דירה שרכש ושנרשמה על שמו לפני הנישואין, הרי לא צריך הסכם ממון כדי להגן על זכויותיו של בעל הדירה.
  • ב. על פי הוראות החוק, אם יש לאחד הצדדים נכס או כספים שקיבל בירושה או במתנה, גם במהלך חיי הנישואים, היא שייכת למי שקיבל את הנכס או את הכספים ולא צריך הסכם ממון כדי להגן על זכויותיו של מקבל הירושה או המתנה.
  • ג. לעיתים הצדדים מעוניינים שכל הרכוש יחולק בחלקים שווים, למעט נכס אחד (כמו דירה או חסכון כספי), וניתן לערוך הסכם ממון ביחס לנכס הספציפי הזה והגדיר שכל היתר הרכוש יחולק בחלוקה שווה על פי הוראות החוק.

למרות האמור לעיל, כיוון שלעיתים כספים או רכוש שהיו למי מהצדדים לפני הנישואים או שקיבל אותם בירושה במהלך הנישואים, "מתערבבים" או "נטמעים" במערכת הכלכלית של המשפחה, רצוי להתייעץ עם עורך דין בכדי לדעת האם יש מקום לערוך הסכם ממון, או שיש אפשרויות נוספות שמאפשרות "להגן" על הרכוש הנ"ל ללא צורך בחתימה על הסכם ממון.

במלא הזהירות הנדרשת ניתן לאמר כך: זוג צעיר שאין לאף אחד מהצדדים כל רכוש משמעותי שצבר לפני הנישואין, אינו צריך הסכם ממון, כיוון שהוראות החוק והפסיקה ברורות לחלוטין. אולם זוג הנמצא במערכת נישואין שניה, או שעומד להתחתן לאחר שכל צד צבר הון או רכוש משמעותי טרם הנישואין, רצוי שיתייעץ עם עורך דין.

עופר ליפשיץ ושות' הינו משרד עורכי דין המתמחה בדיני משפחה, מקרקעין ונדל"ן. צוות המשרד, הינו בעל הידע והניסיון המקצועי הדרושים בכדי להוביל ולנצח במשא ומתן ובהליכים משפטיים.

עו"ד ליפשיץ הינו אחד מעורכי הדין הפעילים ביותר בתחומי התמחותו, כשהוא נמצא בכל רגע נתון בחזית העשייה המשפטית בתחום דיני המשפחה ומקרקעין. עובדה זו מאפשרת לעו"ד ליפשיץ להיות מעודכן בכל רגע נתון בהתפתחויות ובשינויים של הוראות החוק ושל פסיקת בתי המשפט השונים.

המידע המפורט במאמר זה נועד למתן מידע ראשוני בלבד ונכון למועד כתיבתו, ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להתייעץ עם עורך דין מומחה לפני נקיטת פעולות כלשהן.