אגרות בנדל"ן

תחום הנדל"ן קרוב לליבו של כל אחד מאיתנו. באופן טבעי בכל רגע נתון, כל קורא הינו שוכר או משכיר, מוכר או קונה של דירה ולכן, עם הזמן הפך הישראלי למומחה גדול בנדל"ן.  בשל כך, מפעם לפעם נזרקות לאוויר סיסמאות ואגדות ללא כל קשר למציאות. אגדות אלו מביאות אנשים לקבל החלטות שגויות, אשר גורמות לאנשים עוגמת נפש רבה והפסד ממוני רב. נסקור להלן מספר אגדות נדל"ן וננסה להעמיד דברים על דיוקם.

זיכרון דברים: לא מעט פעמים מעוניינים צדדים לעסקת נדל"ן לקבע מיידית  ובכתב את ההבנות אליהם הגיעו וזאת בכדי שאף צד  לא יחזור בו מההסכמות אלו. לשם כך מוצאים הצדדים עט ונייר וכותבים "זיכרון דברים" פשוט.  מעט אנשים יודעים שמבחינה משפטית זיכרון הדברים עומד בכל דרישות החוק המגדיר חוזה מחייב, ומרגע שנחתם זיכרון הדברים הרי שהצדדים מחויבים לנכתב בו ואין צד יכול לחזור בו מהאמור במסמך זה. לכן, כדאי לו לאדם להתאזר בסבלנות, ולבדוק את כל מרכיבי העסקה וזאת לפני שקיבל על עצמו כל התחייבות  בכתב לרבות בזיכרון דברים.

הסכם שכירות: משום מה התקבל הרושם כי הסכם שכירות הינו הסכם פשוט אשר ניתן לרכוש בכל חנות בקרן הרחוב ואילו הסכם מכר דירה, בשל מורכבותו, כדאי לעשות אצל עורך דין. ראוי לדעת כי דווקא הסכם השכירות הינו המורכב והבעייתי מבין השניים. אם נבחן  את מערכת היחסים הנובעת מהסכם מכירת דירה נראה כי מדובר בהחלפת כסף במוצר ותו לא, וזאת לעומת יחסים הנובעים מהסכם שכירות אשר הינם מתמשכים לאורך שנה שלמה וכוללים תמורה כספית, מועדי קיום חיובים שונים, תיקון ואחזקה, בטחונות ומימושם ועוד. דווקא יחסים אלו דורשים עריכת הסכם הצופה פני עתיד, חוזה שינסה לפתור מצבים ואירועים אשר משמעותם הכספית והרגשית לאנשים רבה. כדאי לכל שוכר או משכיר נכס, לערוך את הסכם השכירות בליווי עורך דין או לכל הפחות להיפגש פעם אחת עם עורך דין ולקבל יעוץ משפטי  בנוגע לעריכת הסכם שכירות וזאת בכדי שהלה יוכל לממש עצות אלו בעתיד לבוא.

פטור ממס שבח: נושא מיסוי מקרקעין הינו מקיף ורב  וראוי לכל אחד אשר אינו בקיא להיזהר בנושא זה וזאת בשל העובדה כי המלצות שגויות עלולות לגרום  הפסד ממון  בהווה ובעתיד. בפסקה זו נפריך אגדה אחת אשר מלווה רבים. מס השבח הינו מס המשולם על הרווח בעסקה במקרקעין והוא חל על מוכר הנכס. האגדה אומרת כי אחת לארבע שנים ישנו פטור ממס שבח אולם במציאות התמונה שונה בהחלט. אם המוכר הינו בעל נכס אחד ולא החזיק בשני נכסים בו זמנית בארבע שנים שקדמו למכירה אזי הוא זכאי לפטור אחת   18 ל-  חודש!. רק במצב שבו מחזיק המוכר שני נכסים או יותר הוא יוכל לבקש פטור ממס שבח כל 4 שנים בלבד. פועל יוצא הוא שזוגות צעירים ואנשים שמחזיקים בנכס אחד בלבד זכאים לפטור כל שנה וחצי ולא כל ארבע שנים.

רכישת דירה מקבלן: דווקא בשל מערכת היחסים הלא מאוזנת בין קבלן בעל האמצעים לבין רוכש הדירה החלש, חוקקה הכנסת את "חוק המכר –הבטחת השקעות" המגן על רוכש הדירה מקבלן. החוק נועד להגן על כספו של רוכש הדירה מפני פשיטת רגל של הקבלן. החוק אוסר על הקבלן לקבל יותר מ-7% אחוזים מערך הנכס אלא אם הבטיח את כספי הקונה בערבות בנקאית או באמצעות חברת ביטוח. בקריסת חברת הבניה "חפציבה" נפגעו מעטים בלבד. רוב הרוכשים פעלו בהתאם לחוק ודרשו מהקבלן ערבויות לכספם.  אחרים, אשר מסיבות השמורות עימם בחרו לפעול שלא בהתאם לחוק  או לחילופין הולכו שולל על ידי אנשי  "חפציבה", שילמו לקבלן  ללא קבלת ערבויות מתאימות, והם אלו אשר נפגעו מקריסתה. ראוי לציין כי ההגנה שמעניק המחוקק הינה רבה וכדאי לרוכש דירה מקבלן להתייעץ עם עורך דין אישי בנוסף לעורך הדין של הקבלן שעורך את הסכם המכר.