עבירת האיומים

עבירת איומים

מערכת האכיפה והמשפט בישראל שמה לה למטרה להילחם באלימות בכל החזיתות, ובכלל זאת גם בתופעה של איומים. חשוב לדעת כי מי שנמצא אשם בעבירה זו עלול למצוא את עצמו מאחורי סורג ובריח, לתקופה מקסימאלית של שלוש שנות מאסר.

 

מהו "איום" בעבירת איומים?

 

חוק העונשין מגדיר בצורה רחבה מאוד את המונח "איום" כאשר הוא דן בעבירות איומים. למעשה מדובר בכל דרך המאיימת לפגוע בשם הטוב, בפרנסה, בחירות או בגוף של אדם אחר, בין אם הכוונה היא להקניט, להזיק או להפחיד. כאשר אנו מתבוננים על הגדרה זו ניתן לראות כי מה שנעדר ממנה הוא תוצאת האיום. אכן, מבחינת עבירת איומים אין זה משנה אם תוכנו של האיום אכן יצא אל הפועל (למשל, המאיים באמת פגע בגופו של המאוים), ומספיק האיום עצמו בתור עבירה. יחד עם זאת, לעיתים קרובות אנשים משתמשים באיומים כלליים כמו "אני כבר אראה לך…" וחשוב להבין שלא כל אמירה כזו באמת תיחשב לאיום.

 

מה שנדרש להראות בעבירת איומים הוא שני דברים. הראשון, שאכן התקיים האיום בדרך של שיחה ישירה, שיחה טלפונית, שליחת הודעה במייל, בפייסבוק, בנייד, התנהגות מסוימת וכן הלאה. השני, שהייתה כאן כוונה להקניט, להזיק או להפחיד כפי שהאדם הסביר יכול לפרש את הדברים. לשם כך נעזר בית המשפט במבחן האדם הסביר וכמו כן בודק את תחושתו הסובייקטיבית של המאוים. בהינתן שנקודות אלו הוכחו, עלולה עבירת איומים להוביל כאמור לענישה חמורה המגיעה עד לשלוש שנות מאסר.

עו"ד ליפשיץ הינו אחד מעורכי הדין הפעילים ביותר בתחומי התמחותו, כשהוא נמצא בכל רגע נתון בחזית העשייה המשפטית בתחום המשפט הפלילי. עובדה זו מאפשרת לעו"ד ליפשיץ להיות מעודכן בכל רגע נתון בהתפתחויות ובשינויים של הוראות החוק ושל פסיקת בתי המשפט השונים.

המידע המפורט במאמר זה נועד למתן מידע ראשוני בלבד ונכון למועד כתיבתו, ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להתייעץ עם עורך דין מומחה לפני נקיטת פעולות כלשהן.