מכירת דירה שהתקבלה בירושה

חוק הירושה תשכ"ה 1965

לאחרונה, פנה אלי לקוח שביקש שאייצג אותו ואת אחיו במכירה של דירה, וזאת לאחר חודשים של עבודה קשה במציאת קונה מתאים.

מיד עם קבלת פרטי העסקה, פניתי להוציא נסח טאבו של הדירה, ואז התברר כי הדירה אינה רשומה על שם המוכרים, אלא על שם ההורים שלהם שהלכו לעולמם לפני כשנה, והמוכרים עדיין לא רשמו את הדירה על שמם. לפיכך, העסקה בוטלה, מאחר ולקונה היה חשוב לסיים את העסקה בתוך חודשיים מיום חתימה.

אבקש להסביר במאמר זה את התהליך שיש לבצע במקרה כזה, וכן מספר מושגים רלוונטיים.

ראשית דבר, חשוב להדגיש – כל עוד לא הוגדר בצורה רשמית מיהם  "יורשיו של המנוח", לא ניתן למכור נכס הרשום על שמו של המנוח, ולכן, ילדיו של המנוח,  לא יכולים לחתום על חוזה בשמו, מאחר ואינם "יורשים" על פי דין.

על פי הוראות חוק הירושה תשכ"ה 1965, ישנן שתי אפשרויות להגדרת יורשי המנוח: במידה וקיימת צוואה יש לקבל "צו קיום צוואה", ובמידה ואין צוואה, יש לקבל "צו ירושה". הליך קבלת צווים אלו, נעשה מול רשם  הירושות (באמצעות עו"ד או באופן עצמאי), ונמשך לפחות  2-3 חודשים מיום הגשת הבקשה.

רק לאחר שיורשי המנוח מקבלים את הצו המתאים, ישנה אפשרות להעביר את הבעלות בדירה על שם המוכרים, והליך זה לוקח מספר ימים עד שבועיים מיום הגשת הבקשה לטאבו.

כאן המקום להדגיש: לפעמים חושבים היורשים, שניתן "לדלג" על העברת הזכויות על שמם, ולהעביר  את הדירה ישירות מהמנוח על שם הקונים. הנה כי כן, אין אפשרות כזאת, והנכס חייב להירשם על שם היורשים, ורק אז ניתן להעבירו לקונה.

כעת, משברור שילדי המנוח לא יכולים למכור נכס שלא שייך להם (עדיין), הרי שלא ניתן לחתום על חוזה למכירתו, עד שלא ירשם על שמם.

במצב זה, ישנם מספר פתרונות: הראשון והנכון ביותר הוא, שבהקדם האפשרי לאחר פטירת ההורה רצוי להתחיל לפעול להעברת הבעלות על שם הירושים, עוד טרם הגיע קונה רלוונטי, כהכנה של הנכס למכירה.

הפתרון השני, ככול שהגיע קונה טרם העברת הזכויות על שם היורשים, ישנה אפשרות לחתום על "הסכם על תנאי", ובו הצדדים חותמים על הסכם, שנותן למוכרים מספר שבועות לפעול לגמר הרישום על שמם, וברגע שהנכס נרשם על שמם, יכנס ההסכם לתוקף. במקרה זה, הסכום הראשון לתשלום יישאר בנאמנות עד לקיום התנאי המתלה, וברגע שיתקיים התנאי (כלומר, שהדירה תירשם על שם היורשים/המוכרים), אז יכנס ההסכם לתוקף.

חשוב לציין, הסכם על תנאי הוא הסכם מורכב, שכן ייתכן ומסיבה כלשהיא תחלוף התקופה שנקבעה לקיום "התנאי המתלה", והנכס לא נרשם על שם המוכרים, ואז עומדת לכל צד הזכות לבטלו, וזאת לאחר שחלף זמן רב מיום החתימה, והצדדים כבר שילמו הוצאות עו"ד ולעיתים גם הוצאות תיווך. לכן, יש להימנע מלחתום הסכם על תנאי אלא לאחר קבלת יעוץ משפטי, וליווי של עורך דין מומחה במקרקעין.

עופר ליפשיץ ושות' הינו משרד עורכי דין המתמחה בדיני משפחה, מקרקעין ונדל"ן. צוות המשרד, הינו בעל הידע והניסיון המקצועי הדרושים בכדי להוביל ולנצח במשא ומתן ובהליכים משפטיים.

עו"ד ליפשיץ הינו אחד מעורכי הדין הפעילים ביותר בתחומי התמחותו, כשהוא נמצא בכל רגע נתון בחזית העשייה המשפטית בתחום דיני המשפחה ומקרקעין. עובדה זו מאפשרת לעו"ד ליפשיץ להיות מעודכן בכל רגע נתון בהתפתחויות ובשינויים של הוראות החוק ושל פסיקת בתי המשפט השונים.

המידע המפורט במאמר זה נועד למתן מידע ראשוני בלבד ונכון למועד כתיבתו, ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להתייעץ עם עורך דין מומחה לפני נקיטת פעולות כלשהן.